top of page
Fotolia_190274643_Subscription_Monthly_XXL.jpg

Dernek
Tarihçemiz

Derneğimiz, “Şarapçılar Birliği Derneği” adı altında Uğurlu Tunalı, Kazım Akman, Nurtekin Yazgan, Mehmet Cenap And, Ali Sami Okay, Mehmet Mutuk, Osman Latif Aral, Coşkun Güner, Acar Bağcı, Ahmet Demirhan, Hayati Talay, Yasin Tokat, Turgut Beşevli, Ahmet Kutman, Tevfik Okay’ ın katıldığı ilk Genel Kurul toplantısı kurulmuştur. Kurucu üyeler ise, ilk Dernek Tüzüğü’nde 1.Uğurlu Tunalı, 2. Kazım Akman, 3.Nurtekin Yzagan, 4.Mehmet Cenap And, 5.Ali Saim Okay, 6.Mehmet Mutuk, 7. Osman Latif Aral, 8. Coşkun Güner, 9.Acar Bağcı olarak belirtilmiştir.

 

Şarapçılar Birliği Derneği  Ankara 6.Noterliği’nin 25.03.1976 ve 12330 sayılı tasdikli Karar Defterinin 1.numaralı  karar sayısı ile 26.03.1976 tarihinde Geçici Yönetim Kurulu toplantısını yaparak Dernek Başkanlığı’na Uğurlu Tunalı, Başkan Vekilliği’ne Kazım Akman, üyeliğe ise Nurtekin Yazgan seçilmişlerdir.İlk kuruluş adresi Ankara olarak belirtilmiştir.

 

05.11.1976 tarihinde Coşkun Güner’in Divan Başkanı seçildiği ve 12 şarap üreticisinin katıldığı Genel Kurul Toplantısı sonucunda, Uğurlu Tunalı, Nurtekin Yazgan, Osman L.Aral Yönetim Kurulu asil üyeliklerine, Kazım Akman, Hayati Talay, Mehmet Mutuk ise yedek üyeliklere, Saim Okay, Mehmet Mutuk, Vasfi Diren Denetleme Kurulu asil üyeliklerine, Acar bağcı ve Yaşar Cambaz ise yedek üyeliklere seçilerek göreve başlamışlardır. Yeni Yönetim Kurulunda  Uğurlu Tunalı Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Osman L.Aral Başkan vekilliği’ne seçilmişlerdir.

 

15.01.1979 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda bu defa Uğurlu Tunalı Başkan , Saim Okay Başkan Vekili Osman L.Aral ise üye olarak görev yapmışlardır.

 

28.01.1980 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu, Uğurlu Tunalı Başkan, Osman L.Aral Başkan Yardımcısı,Kazım Akman üye olarak görev almışlardır.

 

09.02.1981 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Uğurlu Tunalı Başkanlığa, Hayati Talay Başkan Yardımcılığına. Yasin Tokat ise üyeliğe seçilmiştir.

 

05.03.1982 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Uğurlu Tunalı Başkanlığa, Ahmet Kutman Bşk.Yrd.na,Nurtekin Yazgan üyeliğe seçilmişlerdir.

 

20.02.1984 günü yapılan  Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı beşe çıkarılmış ve akabinde yapılan toplantı sonucu Uğurlu Tunalı Başkanlığa, Nurtekin Yazgan Bşk.Yrd.na, Ahmet Kutman Sekreterliğe, Yasin Tokat Veznedarlığa, Osman L.Aral ise Saymanlığa seçilmişlerdir.

 

18.03.1985 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda ise bir önceki kuruldan Yasin Tokat ayrılmış ve yerine Nevzat Akman Görev almıştır. Diğer üyeler görevlerine devam etmiştir.

 

31.03.1986 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı akabinde Nurtekin Yazgan Başkanlığa, Uğurlu Tunalı Bşk.Yrd.naAhmed Kutman Bşk.Yrd.na, Cahit Kutman Saymanlığa, Osman L.Aral Üyeliğe seçilmişlerdir.

 

21.04.1986 tarih ve 78 numaralı Yön.Krl.Kararı ile Dernek Merkezi Ankara’dan İstanbul’a taşınmıştır.

 

13.02.1987 tarihinde yapılan Olağan genel Kurul Toplantısı sonucunda Nurtekin Yazgan Başkanlığa, Ahmed Kutman Bşk.Yrd. na, Osman L. Aral Sekreterliğe, Cahit Kurman Saymanlığa, Uğurlu Tunalı üyeliğe seçilmişlerdir. Denetim Kuruluna ise Coşkun Güner ( Başkan), Mehmet Mutuk ve Acar Bağcı üyeliklere seçilmişlerdir.

 

24.01.1989 tarihinde yapılan Olağan Genel Krl.Toplantısı sonucu Nurtekin Yazgan( Başkan),Ahmet Kutman( Bşk.Yrd.), Osman L.Aral( Sekreter), Cahit Kutman(Sayman),Uğurlu TunalıYön.Krl.üyeliklerine seçilmişlerdir.

 

24.01.1989 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul sonucunda Dernek isminin “Şarap Sanayicileri Derneği” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

 

18.10.1991 tarihinde yapılan Olağan Genel Krl.Toplantısı sonucu Nurtekin Yazgan( Başkan) ,Ahmet Kutman( Bşk.Yrd.), Osman L.Aral( Sekreter), Cahit Kutman(Sayman),Uğurlu Tunalı Yön.Krl.üyeliklerine seçilmişlerdir.

 

28.12.1993 tarihinde yapılan Olağan Gen.Krl.Top. sonucu Ahmet Kutman,CoşkunGüner,OsmanL.Aral,YasinTokat,Uğurlu Tunalı Yön.Krl.üyeliklerine seçilmişlerdir.

 

1993-1998 tarihleri arasında çalışmalarda bir duraklama olmuştur.

 

09.01.1998 tarihli Olağan Genel Kurul Top. Sonucu Coşkun Güner ( Başkan), Yasin Tokat  ( Başkan Vekili) Nurtekin Yazgan (Başkan Vekili), Acar Bağcı( Sayman), Ahmed Kutman ( Üye) Yön.Krl.üyeliklerine seçilmişlerdir.

 

25.01.2002 tarihinde yapılan Olağan Gen.Krl.top. sonucunda Coşkun Güner Başkanlığa,Ahmet Kutman ve Ali Başman Bşk.Yardımcılıklarına, Cahit Kutman Saymanlığa,Yasin Tokat ise üyeliğe seçilmişlerdir. 

 

15.01.2004 tarihinde yapılan Olağan Genel  Krl.Top. sonucunda seçilen yeni Yönetim Kurulu üyelerinden Coşkun Güner Başkanlığa,Ali Başman Bşk.Yrd.na ,Hasan Turasan Saymanlığa, Ahmet Kutman ve Yasin Tokat ise üyeliklere seçilmişlerdir. 20.02.2004 tarih ve 2 sayılı karar ile Genel Sekreterlik görevinin ifa edilmesine karar verilmiştir.

 

Coşkun Güner’in 08.03.2005 tarihli dilekçesi ile Yön.Krl.üyeliği ve Başkanlığından ayrılması sonucu  Yedek Yön.Krl.üyesi Asım Altıntaş yönetime davet edilmiş ve yeni Yönetim Kurulu AliN.Başman Başkanlığında,Ahmet Kutman Bşk.Yrd.,Hasan Turasan Sayman Üye, Yasin Tokat ve Asım Altıntaş Üye olarak teşekkül etmiştir.

 

29.06.2005 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  için karar alınmış ve 27.07.2005 tarihinde İstanbul’da toplanılmıştır. Bu toplantıda Yönetim Kurulu üye sayısı  beşten yediye çıkarılmıştır.Ayrıca yeni Dernekler Yasasına uygun Dernek Tüzüğü hazırlanması kararı da alınmıştır. Yeni Yönetim Kurulu Ali N. Başman Başkanlığında , Yasin Tokat Bşk.Yrd., Tamer Tuna Sayman, Coşkun Güner, Ahmet Kutman,Acar Bağcı ve Tezcan Gürkan Üye olarak görev almışlardır.28.11.2005 tarih ve 20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Dernek isminin “Şarap Üreticileri Derneği“ olarak değiştirilmesine, Dernek merkezinin Ankara’ya alınmasına  karar verilerek gerekli işlemler yapılmıştır.

 

01.02.2006 tarihinde Genel Kurul Toplantısı yapılarak yeni Yönetim Kurulu seçilmiştir. Yasin Tokat Başkanlığa, Murat Güner Bşk.Yrd.na,Tamer Tuna Saymanlığa,Acar Bağcı,Hasan Erdoğan, Hasan Turasan ve Murat Yazgan ise üyeliklere seçilmişlerdir.

 

22.01.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönetim Kuruluna Coşkun Güner ( Başkan), Zeynep Diren İncesu ( Bşk.Yrd.), Tamer Tuna (Sayman), Orhan Türker (Üye), Nurtekin Yazgan(Üye), Selim Erdoğan(Üye), Ahmet O.Talay ( Üye), Denetim Kurulu na Osman L. Aral ( Başkan), Acar Bağcı ( Üye), Hasan Turasan(Üye) seçilmişlerdir.

 

14.01.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönetim Kuruluna Coşkun Güner ( Başkan), Yasin Tokat (Bşk.Yrd.), Hasan Turasan(Sayman),  Ahmet O.Talay ( Üye),Ozan Diren (Üye) Denetim Kurulu na Osman L. Aral ( Başkan), Acar Bağcı ( Üye), Murat Yazgan(Üye) seçilmişlerdir.

 

14.01.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 7 kişi olan Yönetim Kurulu Üyesi sayısı Tüzük değişikliği ile 5 kişiye düşürülmüştür.

 

18.01.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Ali N. Başman(Başkan), Sibel Kutman Oral( Bşk. Yrd.), B.Ozan Diren (Sayman), Alp Törüner(Sekreter),Yasin Tokat(Üye), M.CanOrtabaş(Üye), Murat Güner(Üye), Denetim Kuruluna Coşkun Güner(Başkan),Hasan Turasan (Üye) Ümit Alpan(Üye) seçilmişlerdir.

 

18.01.2012 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Tüzük değişikliği yapılarak Yönetim Kurulu Üye sayısı 5 ten 7 ye çıkarılmıştır.

 

16.01.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Tüzük değişikliği yapılarak Yönetim Kurulu Üye sayısı 9 a çıkarılmıştır. Yönetim Kuruluna Ali N. Başman ( Başkan), Sibel Kutman Oral (Başkan Yardımcısı), B.Ozan Diren (Sayman), Gözdem Gürbüzatik (Sekreter), Özcan Arca (Üye), Yasin Tokat (Üye), M.CanOrtabaş (Üye), Murat Güner (Üye), Alp Törüner (Üye), Denetim Kuruluna ise Hasan Turasan (Başkan), Bülent Çamlıca (Üye), Burak Özkan (Üye) seçilmişlerdir.

 

16.01.2014 tarihli Genel Kurul Toplantısında Tüzük değişikliği yapılarak,Yönetim Kurulu Üye sayısı 7 den 9 a çıkarılmıştır

 

19.01.2016 günü yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında da Ali N. Başman ( Başkan), Sibel Kutman Oral (Başkan Yardımcısı), B.Ozan Diren (Sayman), Gözdem Gürbüzatik (Sekreter), Özcan Arca (Üye), Yasin Tokat (Üye), M.CanOrtabaş (Üye), Murat Güner (Üye), Alp Törüner (Üye), Denetim Kuruluna ise Hasan Turasan (Başkan), Bülent Çamlıca (Üye), Burak Özkan (Üye) seçilmişlerdir.

 

17.01.2018 günü yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında da Ali N. Başman ( Başkan), Sibel Kutman Oral (Başkan Yardımcısı), B.Ozan Diren (Sayman), Gözdem Gürbüzatik (Sekreter), Özcan Arca (Üye), Yasin Tokat (Üye), M.CanOrtabaş (Üye), Murat Güner (Üye), Alp Törüner (Üye), Denetim Kuruluna ise  Bülent Çamlıca (Başkan), Burak Özkan (Üye), Mehmet Doğan Atay (Üye)  seçilmişlerdir.”

 

14.01.2020 günü yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında da Ali N. Başman (Başkan), Sibel Kutman Oral (Başkan Yardımcısı), B.Ozan Diren (Sayman), Levent İhsan Kömür(Sekreter), Özcan Arca (Üye), Yasin Tokat (Üye), M.CanOrtabaş (Üye), Murat Güner (Üye), Alp Törüner (Üye), Denetim Kuruluna ise Bülent Çamlıca

(Başkan), Burak Özkan (Üye), Mehmet Doğan Atay (Üye) seçilmişlerdir.”

“18.01.2022 günü yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında da Ali N. Başman ( Başkan), Sibel Kutman Oral (Başkan Yardımcısı), B.Ozan Diren (Sayman), Levent İhsan Kömür(Sekreter), Özcan Arca (Üye), Yasin Tokat (Üye), M.CanOrtabaş (Üye), Murat Güner (Üye), Alp Törüner (Üye), Denetim Kuruluna ise Bülent Çamlıca (Başkan), Burak Özkan (Üye), Mehmet Doğan Atay (Üye) seçilmişlerdir.”

bottom of page